Gasra na Gaeilge

FÍS - Vision

Deiniú go mbeidh fáil ag na glúinte amach róinn ar an Ghaeilge bheo, láidir agus bríomhar in Adelaide agus san Astráil.

To ensure that future generations will have access to a living, strong and vibrant Irish Language in Adelaide and Australia.

Deis a thabhairt don chomhphobal nasc a dhéanamh arís leis an Ghaeilge bheo, ina ngnáth saol agus tríd ranganna agus eachtraí eile a chur ar fáil.

To provide opportunity to the community to reconnect with the living Irish Language, in their normal life and through the availability of classes and other events.

Láidriú do stadas agus todhchaí na Gaeilge in Éireann agus béim faoi leith ar an Ghaeltacht.

To strengthen the status and future of the Irish Language in Ireland with particular emphasis on the Gaeltacht (Irish speaking areas).

Tacaíocht agus aitheantas a thabhairt don Chlub Éireannach mar lár-ionad cultúrtha na Éireannaigh.

To support and strengthen the IAA as a cultural centre of the Irish.

 

 

RANGANNA - Classes

Is é Gasra na Gaeilge ionad na Gaeilge san Astráil Theas.  Cuirimid úsáid na Gaeileg chun cinn agus tugaimid tacaíocht do lucht foghlaim na Gaeilge.

Gasra na Gaeilge is the centre for the Irish language in South Australia. We promote using the Irish language and support learners and speakers.

Tá dhá dheis ag lucht foghlaim sa tseachtain:

There are two learning opportunities each week.

Meán rang oíche Luain ó 7.00 go 8.30pm.  Má tá tuilleadh eolais úait, déan teagmháil le Gasra na Gaeilge ag GasraNaGaeilge@gmail.com nó ar Facebook ag www.facebook.com/GasraNaGaeilge

An intermediate level language class on Monday nights from 7.00 to 8.30 pm. If you would like to know more, please contact Gasra na Gaeilge on GasraNaGaeilge@gmail.com or on Facebook at www.facebook.com/GasraNaGaeilge

Bíonn grúpa staidéir "Gaeilge gan Stró" do tosaitheóirí ar siúl oíche Luain ó 5.30 go 6.30pm.  Má tá suim agat agus tuilleadh eolais úait, déan teagmháil le Gasra na Gaeilge ag GasraNaGaeilge@gmail.com nó ar Facebook ag www.facebook.com/GasraNaGaeilge

A "Gaeilge gan Stró" study group for beginners on a Monday night from 5:30 to 6:30pm.  If you would like to know more, please contact Gasra na Gaeilge on GasraNaGaeilge@gmail.com or on Facebook at www.facebook.com/GasraNaGaeilge.

Tionóltar gach rang agus grúpa staidéir sa Seomra Gaeilge ag chúl an halla.

All classes and study groups are held in the Irish Language Room at the rear of the hall.

 

 

 

POP-UP GAELTACHT

Eagraíonn Gasra na Gaeilge Pop-Up Gaeltacht i gClub na hÉireann, i dteach tábhairne agus caiféanna timpeall Adelaide. Is deis é seo do chainteoirí agus d'fhoghlaimeoirí araon Gaeilge a labhairt. Féach ar ár leathanach Facebook le haghaidh imeachtaí atá le teacht: www.facebook.com/GasraNaGaeilge

Gasra na Gaeilge hosts Pop-Up Gaeltachts in the Irish Club and in pubs and cafes around Adelaide. It is an opportunity for speakers and learners alike to meet and speak Irish. See our Facebook page for upcoming events: https://www.facebook.com/gasranagaeilge